Veilederkurs er et kurs for deg som skal veilede i fagopplæring. Om du allerede ér, eller skal bli, veileder i videregående opplæring er du ønsket velkommen til å ta dette kurset!

Det er behov for flere fagarbeidere i Norge, men fremdeles er det for få læreplasser. Da er det bra vi har deg! Kurset omfatter veiledning av lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater. Veiledning er en forutsetning for opplæring og nyrekruttering av fagarbeidere, og vi håper at dette kurset vil hjelpe deg til å lykkes med jobben.

Veilederkurs

Dokker på 123 er et selvgående kurs som forklarer dokker.no´s elev-, lærling-, lærer-, faglig leder-, gruppeadministrator- og superbrukerroller. Kurset veiledes av «Tone». Underveis blir kurstageren bedt om å gjennomføre ulike øvelser (programsimuleringer), noe som gir praktisk læring. I etterkant av hver del blir vedkommende testet med en quiz.

 

Dokker på 123

EDB på 123 retter seg mot nye PC-brukere. Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper hos den som skal lære og starter med hvordan man bruker PC-ens mus til å navigere og velge elementer som vises på skjemen. Videre så lærer man å bruke tastaturet til å lage og formatere tekst. Man får så lære om PC-ens skrivebord, vinduer og mappeoppbygging. Kurstageren vil lære at PC-en har forskjellige programmer som igjen lager og leser ulike typer filer. Kurset tar også for seg internett, hvordan datamaskiner kan kobles sammen og hvordan sende og motta e-post. Kurset eies og formidles av VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk og tilbys kursholdere i ulike opplæringsinstanser.

EDB på 123